Koncepcia a podmienky štúdia

Jeden ročník je rozdelený na 3 trimestre, pričom jeden trimester obsahuje 9 prednášok. V priebehu ročníka tak študent absolvuje 27 prednášok. Každý týždeň mu bude umožnený prístup k jednej novej prednáške. Tá je vo forme videa a zároveň vo forme textu. K prednáške sa zároveň viaže test s 10 otázkami, ktoré vychádzajú z jej obsahu. Po skončení trimestra nasleduje 7 týždňov prázdnin.
Prednášky pripravujú a prezentujú lektori z IPS. Prvý ročník je venovaný najmä novému spoločensko-vednému odboru socioterapii.

PODMIENKY ŠTÚDIA

  • študentom sa môže stať každý, kto vyplní registračný formulár. Po jeho odoslaní dostane autorizačný e-mail s odkazom, ktorým potvrdí záujem o štúdium na UPS
  • štúdium je bezplatné
  • termín začiatku štúdia nie je stanovený, určuje si ho každý študent sám
  • na stránke USP v každom trimestri postupne pribudne deväť prednášok, úlohou študenta je prednášky si pozrieť, resp. prečítať (odporúčame prihlásiť sa na odber noviniek, vďaka čomu budete vždy včas informovaný o nových prednáškach na stránke)
  • hneď po pozretí alebo prečítaní prednášky môže študent absolvovať test, ktorý pozostáva z desiatich uzavretých otázok. Vyplniť test však môže aj v inom čase, kedykoľvek sa mu to hodí
  • test sa považuje za zvládnutý, ak je dosiahnutá minimálne 70-percetná úspešnosť. V prípade nezvdládnutia testu sa dá preskúšanie opakovať
  • študent musí na získanie diplomu z UPS absolvovať všetky testy zo všetkých prednášok
  • ak študent pri registrácii zadal svoju poštovú adresu, bude mu na ňu odoslaný diplom potvrdzujúci absolvovanie UPS, inak dostane diplom v elektronickej podobne na zadanú e-mailovú adresu

PODMIENKY ZÍSKANIA DIPLOMU

Podmienkou na získanie diplomu UPS je absolvovanie štúdia, t.j. 27 prednášok a 27 testov zvládnutých minimálne na 70 percent. Úspešný študent dostane diplom e-mailom alebo klasickou poštou. Diplom nezakladá právo na získanie lepšej práce a nemusí byť akceptovaný zamestnávateľom. Naším zámerom je tiež zapájať študentov do súťaží a aktivít organizovaných UPS, IPS a spolupracujúcimi inštitúciami.

Veríme, že vás náš projekt zaujal a ak máte chuť rozšíriť si vedomosti a obzory, tešíme sa na vašu študenstkú účasť.

Zaregistrujte sa